Cái đẹp không nằm trước ý thức, cũng không nằm sau vô thức. Nó nằm giữa hai khái niệm này.
MiukaFoto 
(born in 1972)

SỦNG LÀ

SỦNG LÀ

Bộ phim "Nhà của Pao" được dựng dựa theo cốt truyện có thật từ tiểu tuyết "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá". So với cảnh trong phim, những gì tôi thấy ở ngoài đời ở đây không khác nhiều. Tuy nhiên, trong ảnh là nhân vật khác, bối cảnh và trang phục cũng khác.