Cấp độ bề mặt, thông tin, hay thuyết âm mưu của nhận thức đã có trong cả hội hoạ. Tiện thể nói ngay và luôn, nhiều khán giả khó có thể tiến xa hơn được điều đó. Nghịch lý nằm ở chỗ, người ta thường nói, tranh đẹp «như ảnh», còn ảnh đẹp — «như tranh».
Aleksandr Lapin 
(1945 - 2012)

SỦNG LÀ

SỦNG LÀ

Bộ phim "Nhà của Pao" được dựng dựa theo cốt truyện có thật từ tiểu tuyết "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá". So với cảnh trong phim, những gì tôi thấy ở ngoài đời ở đây không khác nhiều. Tuy nhiên, trong ảnh là nhân vật khác, bối cảnh và trang phục cũng khác.