Một nghệ phẩm là một mô hình dừng lại của một thế giới bất tận.
Yury Tynyanov 
(1894 - 1943)

LỐI ĐI MÈO VẠC

LỐI ĐI MÈO VẠC

Lần đầu tiên, chiếc Wave RSX còm cõi lao đi trong đêm. Nhưng lần đó hai đứa quyết định quay lại Đồng Văn khi vừa chạm bánh tới thị trấn Mèo Vạc. Còn lần này, Cỏ trực tiếp chỉ đường bằng dáng điệu nghiêng mây. Thương nhớ Hà Giang!