Càng nhiều kinh nghiệm, chúng ta càng ít ngạc nhiên.
Rudolf Arnheim 
(1904 - 2007)

    Digital

    Digital


      © 2019 - MIUKAFOTO

      Visited: 82010/271171