Càng nhiều kinh nghiệm, chúng ta càng ít ngạc nhiên.
Rudolf Arnheim 
(1904 - 2007)

Color

Color© 2019 - MIUKAFOTO

Visited: 80465/262121