Càng nhiều kinh nghiệm, chúng ta càng ít ngạc nhiên.
Rudolf Arnheim 
(1904 - 2007)

Foto

Foto© 2019 - MIUKAFOTO

Visited: 90344/337989