Trong tin học, một biến số logic không thể nhận cả hai giá trị 0 và 1 vào cùng một thời điểm. Nhưng nếu như ma thuật có thể nắm giữ sự thật bằng tay trái và buông bỏ nó bằng tay phải, thì nghệ thuật phải biết nâng niu cả hai vế, chỉ có thế - chúng ta mới đạt được trạng thái uyển mỹ và trọn vẹn.
MiukaFoto 
(born in 1972)


PITHAGORAS — CHƯA HẲN ĐÃ ĐÚNG!

Các nhạc sỹ cổ xưa chưa hề có khái niệm gì về tần số, nhưng đã phân biệt được sự đồng thuận, tính kỷ luật, nét hài hoà của các âm thanh bên trong một quãng tám. Âm thanh đầu tiên, — họ tiếp nhận như một đơn vị, và tất cả các âm thanh sau đó được tính toán như một mối quan hệ của mỗi một âm thanh tới âm thanh trước đó. Khoảng cách giữa âm đầu tiên và âm thứ hai là một loại đơn vị, và được áp đặt bằng một tên gọi — một cung (tông, tone, hãy gọi theo cách mà bạn thích). Nếu giảm âm thứ hai, và tăng âm thứ nhât (chút chút), thì ở giữa chúng có thể tìm ra một âm thanh mới có khoảng cách tới mỗi âm thanh kia bằng một nửa đơn vị.Page 1 of 1