Nghệ thuật bắt đầu ở nơi bắt đầu của chút chút.
Karl Bryullov 
(1799 - 1852)

TÌNH CA DU MỤC

Bỏ qua những ấn tượng không mấy an toàn về những người Di-gan mà tôi đã từng gặp, họ vẫn luôn là một nhân tố bí ẩn. Có cảm giác như, họ đi đến đâu, nhà cửa mọc ngay ở đó. Âm nhạc của họ, khác với những gì đọng lại từ hình thức bề ngoài, — thường là rách rưới, nheo nhóc, bầy đàn — toát lên một sự quyến rũ khó kiểm soát. Định kiến. Kệ đi.Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски…

Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня.
И с той старинною, да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.
Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня.
И с той старинною, да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.

Да, выходит пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и ночи эти отошли.

Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня.
И с той старинною, да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски…

Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня.
И с той старинною, да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.
Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня.
И с той старинною, да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.
И с той старинною, да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.


TÌNH CA DU MỤC

Ca khúc của người Di Gan


Thứ sáu, ngày 13

13 Jul 2018


1

Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy Đăng ký một tài khoản để nhận tin bài mới từ MiukaFoto. Thank you!
Back to List

Bạn muốn để lại lời nhắn? Hãy đăng nhập nhé <3!